1 2 3

Skład osobowy Zarządu, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego Oddziału SIMP w Szczecinie
na kadencję 2018 – 2022

Jan Jęczkowski Prezes honorowy j.jeczkowski@wp.pl 506 179 395

Imię
i nazwisko

Funkcja

e-mail

Telefon

SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU

Zbigniew Neumann Prezes info@neumann.szczecin.pl 91 487 66 44
501 455 575
Bogusław Olech Wiceprezes boguslawolech@wp.pl 601 795 718
Rafał Syc Sekretarz rafalsyc@wp.pl 509 179 720
Tomasz Łokietek Skarbnik tomasz.lokietek@zut.edu.pl 91 449 40 62
508 394 494
Małgorzata Gadomska Członek ggadomska@interia.pl 508 296 476
Stefan Skrzypiec Członek simp.portszczecin@onet.pl 603 659 516
Krzysztof Dokowski Członek kdokowski@calesco.pl 509 359 084

SKŁAD ODDZIAŁOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Marian Kowalski Przewodniczący marian_kowalski@op.pl 604 701 960
Marian Nowak Członek - 607 22 30 60
Andrzej Żaczyński Członek ka.zaczynscy@gmail.com 785 196 882

SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Romuald Myśliwiec Przewodniczący romuald.mysliwiec@udt.gov.pl 602 618 629
Henryk Samborek Sekretarz - -
Robert Dmochowski Członek - -
 
SIMP 2011 | Strona główna | Aktualności | Archiwum | Kontakt | Designed by wum